0
همه چیز درباره مراحل قانونی انتقال سند
مهمترین کاری که باید درحین فروش اموال انجام داد انتقال سند است به همین دلیل مراحلی برای تنظیم سند رسمی مشخص شده که به شرح زیر می باشد.

همه چیز درباره مراحل قانونی انتقال سند

مهمترین کاری که باید در حین فروش اموال انجام داد انتقال سند است به همین دلیل مراحلی برای تنظیم سند رسمی مشخص شده که به شرح زیر می باشد.مراحلی که باید برای انتقال سند رسمی انجام داد:

مرحله اول انتقال سند

اولین اقدامی که باید انجام داد مراجعه به یک بنگاه می باشد که خریدار و فروشنده اقدام به تنظیم مبایعه نامه می نمایند،مبایعه نامه از آن جهت که کد رهگیری دارد و کد رهگیری نشانی از این دارد که ملک فقط برای یکبار معامله شده و تنها به یک نفر فروخته شده،بسیار مهم و ارزشمند است.

املاک در مقابل مبایعه نامه ای که برای طرفین آماده میکند مبلغی را به عنوان دستمزد خود نیز دریافت می نماید.

مرحله دوم انتقال سند

دومین اقدامی که باید در این راستا انجام شود مراجعه به دفتر ثبت و استعلام گرفتن سند است

صاحب اصلی ملک که قصد فروش ملکی را دارد باید با داشتن مدارک شناسایی و مبایعه نامه ای که تنظیم کرده و سند ملک به دفتر ثبت مراجعه کرده و دفتر ثبت پس از اینکه مدارک را دریافت کرد اقدام به استعلام گیری می کنند دلیل این استعلام گیری به این دلیل است که نشان میدهد که آیا ملک در گرو بانک یا ارگان های دیگری است یا اینکه در گرو ساخت و سازهای شهری قرار گرفته است یا خیر؟

استعلام گیری که در دفاتر اسناد انجام میشود به صورت اینترنتی انجام میشود اما تقریبا نزدیک دو هفته زمان میبرد تا نتیجه استعلام مشخص شود

نکته ای که باید به آن اشاره داشت این است که هزینه استعلام از دفاتر اسناد بر عهده صاحب ملک است که قصد فروش ملک را دارد،به بیان دیگر پرداخت هزینه استعلام از دفاتر اسناد بر عهده فروشنده است.

مرحله سوم انتقال سند رسمی

اقدام دیگر بعد از انجام مراحل بالا قوانین مربوط به عوارض نوسازی و پسماند شهرداری که باید به آن توجه کرد:

یکی از قوانینی که باید در شهرداری بدان توجه نمود این است که حتما باید عوارض شهراری ملک پرداخت شده باشد تا دفاتر اسناد رسمی اقدام به تنظیم سند ملک نمایند.

قانون دیگری که باید به آن توجه کرد این است که فروشنده باید به همراه تمام مدارک شناسایی خود و سند ملک خود به شهرداری منتطقه که ملک در آن واقع شده مراجعه کرده و اقدام به پرداخت عوارض نوسازی، پسماند و سایر بدهی هایی که ملک دارد کند.

برگه مفاصا حساب بعد از اینکه مالک ملک کارهای تسویه بدهی را به شهرداری پرداخت کرد صادر میشود،تسویه بدهی حدودا دو یا سه ساعت طول میکشد اما در همان روز پرداخت انجام میشود.

مراحل نهایی برای انتقال سند رسمی

اقدام بعدی توجه به قوانین مفاصا حساب دارایی است،مالیات حساب دارایی باید قبل از تنظیم سند ملک پرداخت شود که برای پرداخت مالیات فروشنده همراه با مدارک لازم به اداره مالیات رفته و اقدامات لازم را از قبیل پرداخت مالیات و دریافت مفاصا حساب می کند که انجام این اقدامات تقریبا سه روز زمان می برد،توضیح آن بدین صورت است که فروشنده در روز اول به اداره مالیات مراجعه می کند و مدارک خود را تحویل اداره نیز می دهد.

در روز دوم جهت پرداخت مالیات تعیین شده برای ملک به اداره مالیات مراجعه کرده، نحوه ی پرداخت مالیات به گونه ای است که از طریق دستگاه های الکترونیکی پرداخت می شود که این دستگاه ها در داخل اداره مالیات می باشد اما اگر نتوان به هر دلیلی مالیات را از طریق دستگاه الکترونیک پرداخت کرد  فروشنده باید به بانک ملی رجوع کرده وسند پرداختی خود را پس از پرداخت تحویل اداره مالیات دهد.

فروشنده در روز سوم باید برای گرفتن برگه مفاصا حساب خود به اداره مالیات مراجعه کند و برگه را تحویل بگیرد.

در نهایت بعد از اتمام تمامی مراحل بالا دو طرف معامله به دفتر اسناد رسمی رفته و اقدام به تنظیم سند جدید نمایند.

مدارک لازم برای انتقال قطعی سند

مدارک شناسایی

مفاصا حساب شهرداری

مفاصا حساب دارایی

سند مالکیت

کپی مبایعه نامه

کد رهگیری

گواهی پایان کار

استلام ثبتی

کد پستی

در نهایت طرفین یک روز را برای تنظیم سند انتخاب میکنند که در این سند تمامی شرایط معامله و چگونگی نحوه پرداخت مبلغ ملک درج شده است که ثبت این اطلاعات در سیستم شبکه ای اسناد رسمی لازم است.

قوانین ناظر بر فروش مال موقوفه
فروش مال موقوفه دارای قوانینی می باشد که قبل تعریف این قوانین به تعریف وقف می پردازیم تا به موضوع وقف تسلط داشته باشیم.