0

ورزش و سلامتی

خوش آمدید!

تالار گفتگوی جواب اینجا محلی برای آگاهی، گفتگو و تبادل نظر میان کسب و کارهاست تا حرف ها گفته شود و ایده ها پرداخته شود. این تالار درباره بهترین محتوا و ایده های جدید ورزش و سلامتی گفتگو می کند و آنها را به اشتراک می گذارد و پروفایل حرفه ای شما را ایجاد می کند.

2

در ورزش گلف پار چیست؟

تصویر پروفایل
tneda

در ورزش گلف پار چیست؟

در ورزش گلف پار چیست؟

تصویر پروفایل
انصراف
1 پاسخ
0
بهترین پاسخ

زمین ها در ورزش گلف بر اساس مساحت و محل قرارگیری حفره آنها دسته بندی می شوند و اصطلاحاً به آنها پار می گويند. پار تعداد ضربه‌های لازم برای رساندن توپ به حفره یک زمین است. امتیاز بازیکنان بر اساس همین پارها مشخص می شود. برای مثال پار ۳، زمینی است که در آن باید با سه ضربه توپ به حفره برسد

تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما

لطفاً یک پاسخ اساسی بدهید. اگر خواستید که در مورد سوال و یا پاسخ نظر بدهید، کافیست از ابزار نظردهی استفاده کنید. به خاطر داشته باشید که شما می توانید همیشه پاسخ های خود را اصلاح کنید - نیازی نیست یک سوال را دو بار پاسخ دهید. لطفاً رأی بدهید - این کار کمک می کند تا بهترین سوال و جوابها را انتخاب کنید!