0

کامپیوتر و فناوری اطلاعات

خوش آمدید!

تالار گفتگوی جواب اینجا محلی برای آگاهی، گفتگو و تبادل نظر میان کسب و کارهاست تا حرف ها گفته شود و ایده ها پرداخته شود. این تالار درباره بهترین محتوا و ایده های جدید کامپیوتر و فناوری اطلاعات گفتگو می کند و آنها را به اشتراک می گذارد و پروفایل حرفه ای شما را ایجاد می کند.

3

سرعت کامپیوترم پایین آمده است، راه حل چیست؟

تصویر پروفایل
zanyar

1- امکان دارد آنتی ویروس درست عمل نکند یا اینکه خود آن سنگین باشد. آن را پاک کنید و دوباره نصب کنید.

2- نصب شدن پوسته های غیر رسمی

3- فعالیت سیستمی که در چند دقیقه اول روشن شدن است.

4- رم سیستم مشکل داشته باشد یا سیستم رم پایینی داشته باشد .

5- برنامه  های StartUp

6- سرویس ها

7 - ایجاد user جدید

8- چک کردن پروسس های سیستم

سرعت کامپیوترم پایین آمده است، راه حل چیست؟

تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما

لطفاً یک پاسخ اساسی بدهید. اگر خواستید که در مورد سوال و یا پاسخ نظر بدهید، کافیست از ابزار نظردهی استفاده کنید. به خاطر داشته باشید که شما می توانید همیشه پاسخ های خود را اصلاح کنید - نیازی نیست یک سوال را دو بار پاسخ دهید. لطفاً رأی بدهید - این کار کمک می کند تا بهترین سوال و جوابها را انتخاب کنید!