0

کامپیوتر و فناوری اطلاعات

خوش آمدید!

تالار گفتگوی جواب اینجا محلی برای آگاهی، گفتگو و تبادل نظر میان کسب و کارهاست تا حرف ها گفته شود و ایده ها پرداخته شود. این تالار درباره بهترین محتوا و ایده های جدید کامپیوتر و فناوری اطلاعات گفتگو می کند و آنها را به اشتراک می گذارد و پروفایل حرفه ای شما را ایجاد می کند.

4

چرا فایل دانلود نمی شود یا پاک می شود؟

تصویر پروفایل
tneda

 چرا فایل دانلود نمی شود یا پاک می شود؟

تصویر پروفایل
انصراف
1 پاسخ
0
بهترین پاسخ

ممکن است به دلایل زیر در دانلود و ذخیره کردن فایل با مشکل رو به رو شوید :

  1. فایلی که می خواهید دانلود کنید بایدتوسط  فایروال بسته شده باشد.

  2. لینکی که میخواهید دانلود کنید فیلتر شده است.

  3. سروری که فایل دارد باید با دانلود منیجر مخصوصش دانلود شود.

  4. فایل دارای ویروس و مال ور است و باید آنتی ویروس آن را پاک می کند.

تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما

لطفاً یک پاسخ اساسی بدهید. اگر خواستید که در مورد سوال و یا پاسخ نظر بدهید، کافیست از ابزار نظردهی استفاده کنید. به خاطر داشته باشید که شما می توانید همیشه پاسخ های خود را اصلاح کنید - نیازی نیست یک سوال را دو بار پاسخ دهید. لطفاً رأی بدهید - این کار کمک می کند تا بهترین سوال و جوابها را انتخاب کنید!