0

کامپیوتر و فناوری اطلاعات

خوش آمدید!

تالار گفتگوی جواب اینجا محلی برای آگاهی، گفتگو و تبادل نظر میان کسب و کارهاست تا حرف ها گفته شود و ایده ها پرداخته شود. این تالار درباره بهترین محتوا و ایده های جدید کامپیوتر و فناوری اطلاعات گفتگو می کند و آنها را به اشتراک می گذارد و پروفایل حرفه ای شما را ایجاد می کند.

4

چطوری دو ویندوز که بر روی یک درایو نصب شده است را پاک کنم؟

دوپوشه window -window0 باهم کاملا فرق می کند.

مراحل زیر را دنبال کنید :

1- وارد Control Panel شوید.

2-  System را انتخاب کنید .

3- بعد کادری ظاهر می شود، از گزینه های کشویی، Advanced را انتخاب کنید .

4 - بعد از ظاهر شدن کادر گزینه سوم یعنی آخرین گزینه داخل کادر Setting را انتخاب کنید .

5 - کادر محاوره ای StartUp And Recovery ظاهر می شود .

6-  کلیک  Edit رابزنید .

7- در زیر مجموعه  [operating systems] دو نوشته مثل هم می بینید،

مثل این : multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Micro soft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect کافی است که یکم دقت کنید و ویندوز دومی که نصب شده است، ببینید که آیا ویندوزی که بالا می آید اولین بوت است یا خیر، سپس می توانید آن را پاک کنید.

چطوری دو ویندوز که بر روی یک درایو نصب شده است را پاک کنم؟

تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما

لطفاً یک پاسخ اساسی بدهید. اگر خواستید که در مورد سوال و یا پاسخ نظر بدهید، کافیست از ابزار نظردهی استفاده کنید. به خاطر داشته باشید که شما می توانید همیشه پاسخ های خود را اصلاح کنید - نیازی نیست یک سوال را دو بار پاسخ دهید. لطفاً رأی بدهید - این کار کمک می کند تا بهترین سوال و جوابها را انتخاب کنید!