0

کامپیوتر و فناوری اطلاعات

خوش آمدید!

تالار گفتگوی جواب اینجا محلی برای آگاهی، گفتگو و تبادل نظر میان کسب و کارهاست تا حرف ها گفته شود و ایده ها پرداخته شود. این تالار درباره بهترین محتوا و ایده های جدید کامپیوتر و فناوری اطلاعات گفتگو می کند و آنها را به اشتراک می گذارد و پروفایل حرفه ای شما را ایجاد می کند.

3

سیستم هنگام روشن شدن تا قسمت لوگوی ویندوز می آید ولی در همانجا هنگ میکند؟

تصویر پروفایل
zanyar

اول بررسی شود کار خاصی با سیستم انجام شده یا خیر(اگر درایور جدید نصب شده از Safe mode پاک شود.)

Startup را پاک کنید.

سیستم را Restore کنید.

ممکن است یک بدافزار روی دیسک صفر باشد، استفاده از یک نسخه دیسک نجات 

ممکن است هارد دیسک خراب شده باشد.

سوالات کامپیوتری

تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما

لطفاً یک پاسخ اساسی بدهید. اگر خواستید که در مورد سوال و یا پاسخ نظر بدهید، کافیست از ابزار نظردهی استفاده کنید. به خاطر داشته باشید که شما می توانید همیشه پاسخ های خود را اصلاح کنید - نیازی نیست یک سوال را دو بار پاسخ دهید. لطفاً رأی بدهید - این کار کمک می کند تا بهترین سوال و جوابها را انتخاب کنید!