0

کامپیوتر و فناوری اطلاعات

خوش آمدید!

تالار گفتگوی جواب اینجا محلی برای آگاهی، گفتگو و تبادل نظر میان کسب و کارهاست تا حرف ها گفته شود و ایده ها پرداخته شود. این تالار درباره بهترین محتوا و ایده های جدید کامپیوتر و فناوری اطلاعات گفتگو می کند و آنها را به اشتراک می گذارد و پروفایل حرفه ای شما را ایجاد می کند.

3

چرا خطای Blue page می دهد؟

تصویر پروفایل
vankey68

 چرا خطای Blue page  می دهد؟

تصویر پروفایل
انصراف
1 پاسخ
1
بهترین پاسخ

خطای Blue page:

1- اگر قبل از لوگوی ویندوز باشد، مشکل از رم است.

2- اگر حین لوگوی ویندوز یا قبل از Welcome باشد، مشکل می تواند  از رم یا هارد باشد.

3- اگر داخل ویندوز اتفاق بیافتد مشکل می تواند از ویروس یا درایور Unsigned باشد.

تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما

لطفاً یک پاسخ اساسی بدهید. اگر خواستید که در مورد سوال و یا پاسخ نظر بدهید، کافیست از ابزار نظردهی استفاده کنید. به خاطر داشته باشید که شما می توانید همیشه پاسخ های خود را اصلاح کنید - نیازی نیست یک سوال را دو بار پاسخ دهید. لطفاً رأی بدهید - این کار کمک می کند تا بهترین سوال و جوابها را انتخاب کنید!