0

عمران و شهرسازی

خوش آمدید!

تالار گفتگوی جواب اینجا محلی برای آگاهی، گفتگو و تبادل نظر میان کسب و کارهاست تا حرف ها گفته شود و ایده ها پرداخته شود. این تالار درباره بهترین محتوا و ایده های جدید عمران و شهرسازی گفتگو می کند و آنها را به اشتراک می گذارد و پروفایل حرفه ای شما را ایجاد می کند.

1

مدارک لازم جهت اخذ پروانه تاسیس شهرک چیست؟

مدارک لازم جهت اخذ پروانه تاسیس شهرک چیست؟

متقاضیان پروانه احداث شهرک ، تقاضای خود را با ذکر دلایل احداث شهرک ، همراه با گزارش توجیهی مبنی بر انطباق مورد با طرح ناحیه ای یا سایر طرح های توسعه و عمران مصوب و توجیه مناسب بودن زمین از لحاظ شبکه های ارتباطی و مواصلاتی و امکانات تأمین آب و برق و چگونگی تأمین آن ها همراه ایده اولیه )فاز صفر( شهرک به انضمام سایر مدارک لازم به شرح زیر در ۳ نسخه تهیه و به سازمان مسکن و شهرسازی استان تسلیم می کنند . 

۱-نقشه ثبتی به انضمام فتوکپی اسناد مالکیت به نام متقاضی و در صورتی که زمین مورد نظر بیش از یک مالک اعم از مشاع یا مفروز داشته باشد، فتوکپی شرکت نامه یا قرارداد یا موافقتنامه بین مالکین .

۲-گواهی شرکت های زیرمجموعه وزارت نیرو از نظر وجود یا امکان ایجاد منابع آب و برق کافی برای تأمین احتیاجات شهرک در قالب سقف جمعیتی و برنامه های احداث شهرک

۳-توجیه بلامانع بودن زمین مورد نظر از لحاظ رعایت حریم های قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در مورد اراضی مشجر و باغ ها (بند ۱ و ۲ و ۳ ماده ۴ آیین نامه استفاده از اراضی واحداث بنا)

۴-ارائه گواهی بلامانع بودن استفاده از زمین)به ویژه از نظر عدم تخریب اراضی کشاورزی( از اداره جهاد کشاورزی و اینکه زمین مورد نظر جزء اراضی مشمول قانون اصلاحات ارضی و یا ملی شده یا دولتی )موات( نبوده یا در صورتی که جزء این قبیل اراضی باشد مجوزهای لازم در مورد آن ها قبلا اخذ شده است .

۵-ارائه گواهی شهرداری یا سایر مراجع ذیربط و تأیید دبیرخانه کمیته کارگروه)سازمان مسکن و شهرسازی استان( مبنی بر اینکه زمین مورد نظر در محدوده قانونی یا حریم شهرهای مجاور قرار نگرفته است. در صورت اختلاف نظر بین شهرداری و دبیرخانه کمیته کارگروه، نظر دبیرخانه کمیته کارگروه که به استناد طرح های مصوب کمیته کارگروه و شورای استان اعلام می شود ملاک عمل خواهد بود .

تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما

لطفاً یک پاسخ اساسی بدهید. اگر خواستید که در مورد سوال و یا پاسخ نظر بدهید، کافیست از ابزار نظردهی استفاده کنید. به خاطر داشته باشید که شما می توانید همیشه پاسخ های خود را اصلاح کنید - نیازی نیست یک سوال را دو بار پاسخ دهید. لطفاً رأی بدهید - این کار کمک می کند تا بهترین سوال و جوابها را انتخاب کنید!