0

عمران و شهرسازی

خوش آمدید!

تالار گفتگوی جواب اینجا محلی برای آگاهی، گفتگو و تبادل نظر میان کسب و کارهاست تا حرف ها گفته شود و ایده ها پرداخته شود. این تالار درباره بهترین محتوا و ایده های جدید عمران و شهرسازی گفتگو می کند و آنها را به اشتراک می گذارد و پروفایل حرفه ای شما را ایجاد می کند.

1

شركت هاي عمران اراضي خود را به صورت رايگان در اختيار چه اشخاصي قرار مي دهند؟

شركت هاي عمران اراضي خود را به صورت رايگان در اختيار چه اشخاصي قرار مي دهند؟

تصویر پروفایل
انصراف
1 پاسخ
0
تصویر پروفایل
aysa
بهترین پاسخ

 شركت هاي عمران، اراضي ملكي خود با كاربري آموزشي و ساير كاربري هاي خدماتي (به استثناء اراضي با كابري تجاري) را به طور رايگان حسب مورد فقط در اختيار دستگاههاي دولتي خدمات دهنده، شهرداري و شركت هاي آب و فاضلاب قرار مي دهند .

تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما

لطفاً یک پاسخ اساسی بدهید. اگر خواستید که در مورد سوال و یا پاسخ نظر بدهید، کافیست از ابزار نظردهی استفاده کنید. به خاطر داشته باشید که شما می توانید همیشه پاسخ های خود را اصلاح کنید - نیازی نیست یک سوال را دو بار پاسخ دهید. لطفاً رأی بدهید - این کار کمک می کند تا بهترین سوال و جوابها را انتخاب کنید!