0

سبک زندگی

خوش آمدید!

تالار گفتگوی جواب اینجا محلی برای آگاهی، گفتگو و تبادل نظر میان کسب و کارهاست تا حرف ها گفته شود و ایده ها پرداخته شود. این تالار درباره بهترین محتوا و ایده های جدید سبک زندگی گفتگو می کند و آنها را به اشتراک می گذارد و پروفایل حرفه ای شما را ایجاد می کند.

0

فیبر موجود در گیاه کرفس

آیا کسی از رابطه بین فیبر فراوان و مسهل بودن گیاه کرفس اطلاعی داره؟

تصویر پروفایل
انصراف
1 پاسخ
1
تصویر پروفایل
سمیرا
بهترین پاسخ

بله..گیاه کرفس علاوه بر مسهل بودن باعث لاغری و اب شدن چربی های شکمی می شود ..و اینکه اگر هر شب چند ساقه بخورید باعث باز شدن عروق گرفته شده بدن و کم شدن چربی و فشار میشود.

تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما

لطفاً یک پاسخ اساسی بدهید. اگر خواستید که در مورد سوال و یا پاسخ نظر بدهید، کافیست از ابزار نظردهی استفاده کنید. به خاطر داشته باشید که شما می توانید همیشه پاسخ های خود را اصلاح کنید - نیازی نیست یک سوال را دو بار پاسخ دهید. لطفاً رأی بدهید - این کار کمک می کند تا بهترین سوال و جوابها را انتخاب کنید!