0

علمی ، آموزشی و تحصیلی

خوش آمدید!

تالار گفتگوی جواب اینجا محلی برای آگاهی، گفتگو و تبادل نظر میان کسب و کارهاست تا حرف ها گفته شود و ایده ها پرداخته شود. این تالار درباره بهترین محتوا و ایده های جدید علمی، آموزشی و تحصیلی گفتگو می کند و آنها را به اشتراک می گذارد و پروفایل حرفه ای شما را ایجاد می کند.

0

بررسی تمامی زمان ها در زبان انگلیسی


    

   زمان ها در زبان انگلیسی

   زمان ها در زبان انگلیسی به 3 گروه کلی تقسیم می شوند و هر کدام از این زمان ها دارای 4 حالت هستند.

   1- زمان حال

   زمان حال ساده|Simple Present Tense:

   وجه simple present یکی از اولین و ساده‌ترین وجه‌هایی است که هر زبان آموزی در گرامر یاد می‌گیرد. از این وجه جهت توصیف کارهایی که طی یک برنامه‌ی منظم و روزانه اتفاق می‌افتند، استفاده می‌شود.

   وجه simple present برای بیان احساسات، حقایق، نظرات و رویداد‌های هفتگی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. به خاطر داشته باشید که هرگز نباید وجه simple present را با وجه present continuous اشتباه بگیرید. چون وجه present continuous جهت توصیف عملی به کار می‌رود که همان لحظه در حال انجام است.


   زمان حال استمراری|Present Continuous Tense:

   وجه حال استمراری (present continuous) که به present progressive نیز معروف است، یکی از رایج‌ترین و پرکاربرد‌ترین وجه‌ها در گرامر زبان انگلیسی است. دقیقا همان وجهی که زبان آموزان زیادی آن را با present simple اشتباه می‌گیرند.


   در نگاه اول این دو وجه هیچ شباهتی ندارند و ممکن است این سوال برایتان پیش بیاید که چطور ممکن است کسی این دو را با یکدیگر اشتباه بگیرد؟ پاسخ شما اینجاست. جمله‌ی :«من نشستم» را چگونه ترجمه می‌کنید؟ «I sit»؟ اگر چنین است، پس اولین اشتباه را خودتان انجام داده اید. چون جمله‌ی صحیح :«I am sitting» است.


   زمان حال کامل|Present Perfect Tense:

   زمان حال کامل از حالت ساده‌ی فعل کمکی “Have” یا اگر فاعل سوم شخص باشد از “Has”، به‌علاوه‌ی قسمت سوم افعال اصلی یا همان Past Participle ساخته می‌شود. علی رغم اسمی که برای این زمان در نظر گرفته شده است، زمان حال ساده در واقع بیانگر اطلاعاتی از چیزی یا کسی یا حالتی است که گذشته دستخوش تغییراتی شده است. در واقع این زمان شامل هر نقطه‌ی غیر مشخص از زمان پیش از «الان» است. معادل فارسی که برای این زمان در نظر گرفته می‌شود همان ماضی نقلی است. با هم به چند مثال نگاهی می‌اندازیم.


   زمان حال کامل استمراری|Present Perfect Continuous Tense:

   ساختار زمان حال کامل استمراریدر زبان انگلیسی از شکل ساده فعل “have” یا اگر فاعل سوم شخص باشد از “has” به همراه حالت سوم فعل کمکی “be” که می‌شود “been” و بهد از آن از شکل ing افعال اصلی ساخته می‌شود. بیاید نگاهی به مثال زیر بیندازیم تا این ترکیب را بهتر بشناسیم.


   2- زمان گذشته

   زمان گذشته ساده|Simple Past Tense:

   یکی از ساده‌ترین قسمت‌های دستور زبان انگلیسی، زمان گذشته‌ی ساده است. تنها چیزی که شاید کمی آن را سخت‌تر کرده، تفاوت املایی افعال بی قاعده است. در حقیقت، افعال گذشته‌ی ساده که به آن‌ها simple past یا preterite می‌گویند، عملی را بیان می‌کنند که در گذشته رخ داده و به اتمام رسیده است. اگر بخواهیم افعالبا قاعدهرا در زمان گذشته‌ی ساده بیان کنیم، به انتهای آن‌ها یک d‌ یا ed متصل می‌کنیم. اما اگر بخواهیم افعالبی قاعدهرا در این زمان بیان کنیم، باید شکل گذشته‌ی آن‌ها را در جمله، بنویسیم.

   زمان گذشته استمراری|Past Continuous Tense:

   زمان گذشته استمراری در زبان انگلیسی با نام "Past Continuous" یا "Past Progressive" شناخته می‌شود و برای بیان آنچه در بازه‌ای مشخص از زمان گذشته در حال اتفاق افتادن است بکار برده می‌شود. ساختار این زمان متشکل از حالت گذشته فعل کمکی “be” بعلاوه “ing form” افعال اصلی است. در واقع شکل نهایی جملات در زمان گذشته استمراری به این صورت است:

   زمان گذشته کامل|Past Perfect Tense:

   ساختار زمان گذشته کامل

   زمان گذشته کامل بیانگر فعل یا رویدادی است که پیش از فعل یا رویداد دیگری در زمان گذشته رخ داده است. علاوه بر این زمان گذشته کامل می‌تواند بیانگر انجام فعلی پیش از زمانی مشخص و معین در گذشته باشد. این زمان در قالب جمله به شکل زیر نمایان می‌شود:


   زمان گذشته کامل استمراری|Past Perfect Continuous Tense:

   زمان گذشته کامل استمراری که با دو عنوان “Past Perfect Continuous” و “Past Perfect Progressive” در زبان انگلیسی شناخته می‌شود. این زمان برای بیان و توصیف فعل، یا رویدادی که در زمان گذشته شروع شده است و همچنان پیش از شروع و وقوع فعل یا رویدادی دیگر در گذشته تداوم دارد، مورد استفاده قرار می‌گیرد. اگر مقالهزمان گذشته کاملرا خوانده باشید (به شما پیشنهاد می‌کنم قبل از این مقاله به سراغ مقاله زمان حال کامل بروید.) دیدید که زمان گذشته کامل بیانگر فعل یا رویدادی است که پیش از فعل یا رویدادی دیگر اتفاق افتاده است و به پایان رسیده است. اما گذشته کامل استمراری بر تداوم این فعل یا رویداد تاکید دارد.


   3- زمان آینده

   زمان آینده ساده|Simple Future Tense:

   زمان آینده ساده یا Future simple tense یکی از دوازده ساختار زمانی زبان انگلیسی است که در واقع نشان‌دهنده فعل یا حالتی است که مطلقا در زمان آینده رخ خواهد داد. این فعل یا حالت، ممکن است با قصد قبلی صورت بگیرد یا بدون قصد قبلی انجام شود. این زمان هم مانند زمان‌های دیگر یک کاربرد صریح دارد که کاملا با تعریف زمان آینده ساده همخوانی دارد و در کنار آن تعدادی کاربرد جانبی که به شکلی غیرمستقیم با تعریف این زمان در ارتباط هستند.

   زمان آینده استمراری|Future Continuous Tense:

   بخش زمان‌ها در دستور زبان هر زبانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. هر جمله‌ای در هر زبانی با زمان معینی بکار برده می‌شود. زندگی بر بستر زمان جریان دارد و زبان وسیله‌ی ابراز تجربیات زندگی است؛ پس چاره‌ای وجود نداشته است جز اینکه زمان را در زبان دخیل کنیم. زبان انگلیسی دارای دوازده ساختار زمانی است. امروز قصد داریم به زمان آینده بپردازیم. پیش از این درمقاله آموزش زمان آینده ساده در گرامر انگلیسیدرباره ساختار زمان آینده ساده به تفصیل صحبت کردیم. امرور قرار داریم تا با کمک همدیگر با ساختار آینده استمراری، آینده کامل و البته آینده کامل استمراری آشنا بطور کامل آشنا شویم.

   زمان آینده کامل|Future Perfect Tense:

   بخش زمان‌ها در دستور زبان هر زبانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. هر جمله‌ای در هر زبانی با زمان معینی بکار برده می‌شود. زندگی بر بستر زمان جریان دارد و زبان وسیله‌ی ابراز تجربیات زندگی است؛ پس چاره‌ای وجود نداشته است جز اینکه زمان را در زبان دخیل کنیم. زبان انگلیسی دارای دوازده ساختار زمانی است. امروز قصد داریم به زمان آینده بپردازیم. پیش از این درمقاله آموزش زمان آینده ساده در گرامر انگلیسیدرباره ساختار زمان آینده ساده به تفصیل صحبت کردیم. امرور قرار داریم تا با کمک همدیگر با ساختار آینده استمراری، آینده کامل و البته آینده کامل استمراری آشنا بطور کامل آشنا شویم.

   زمان آینده کامل استمراری|Future Perfect Continuous Tense:

   بخش زمان‌ها در دستور زبان هر زبانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. هر جمله‌ای در هر زبانی با زمان معینی بکار برده می‌شود. زندگی بر بستر زمان جریان دارد و زبان وسیله‌ی ابراز تجربیات زندگی است؛ پس چاره‌ای وجود نداشته است جز اینکه زمان را در زبان دخیل کنیم. زبان انگلیسی دارای دوازده ساختار زمانی است. امروز قصد داریم به زمان آینده بپردازیم. پیش از این درمقاله آموزش زمان آینده ساده در گرامر انگلیسی درباره ساختار زمان آینده ساده به تفصیل صحبت کردیم. امرور قرار داریم تا با کمک همدیگر با ساختار آینده استمراری، آینده کامل و البته آینده کامل استمراری آشنا بطور کامل آشنا شویم.

   تصویر پروفایل
   انصراف
   2 پاسخ ها
   0
   بهترین پاسخ

   سلام من میتونم به عنوان فرد فونت باز شمارا تو مذاکره کمک کنم به صورتی که با فونت براتون یه نشان تجاری میسازم و شمارا برند میکنم و توی معرفی تون و معرفی محصولاتتون عالی باشه خیلی خوبه برای سفارش به \http://fontview.4kia.ir/ مراجعه کنید

   تصویر پروفایل
   انصراف
   0
   تصویر پروفایل
   Amir
   بهترین پاسخ

   توضیحات خیلی جامع و کامل و مفید بود مرسی

   تصویر پروفایل
   انصراف

   پاسخ شما

   لطفاً یک پاسخ اساسی بدهید. اگر خواستید که در مورد سوال و یا پاسخ نظر بدهید، کافیست از ابزار نظردهی استفاده کنید. به خاطر داشته باشید که شما می توانید همیشه پاسخ های خود را اصلاح کنید - نیازی نیست یک سوال را دو بار پاسخ دهید. لطفاً رأی بدهید - این کار کمک می کند تا بهترین سوال و جوابها را انتخاب کنید!