0

علمی ، آموزشی و تحصیلی

خوش آمدید!

تالار گفتگوی جواب اینجا محلی برای آگاهی، گفتگو و تبادل نظر میان کسب و کارهاست تا حرف ها گفته شود و ایده ها پرداخته شود. این تالار درباره بهترین محتوا و ایده های جدید علمی، آموزشی و تحصیلی گفتگو می کند و آنها را به اشتراک می گذارد و پروفایل حرفه ای شما را ایجاد می کند.

2

چگونه بیانیه هدف یا sop بنویسیم؟

چگونه بیانیه هدف بنویسیم؟کسی تا حالا بیانیه هدف یا SOP نوشته؟


تصویر پروفایل
انصراف
1 پاسخ
1
تصویر پروفایل
tneda
بهترین پاسخ

 برای آموزش نوشتن انگیزه نامه یا SOP مقاله بیانیه هدف (SOP) چیست؟ را مطالعه کنید.
  

تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما

لطفاً یک پاسخ اساسی بدهید. اگر خواستید که در مورد سوال و یا پاسخ نظر بدهید، کافیست از ابزار نظردهی استفاده کنید. به خاطر داشته باشید که شما می توانید همیشه پاسخ های خود را اصلاح کنید - نیازی نیست یک سوال را دو بار پاسخ دهید. لطفاً رأی بدهید - این کار کمک می کند تا بهترین سوال و جوابها را انتخاب کنید!