0

گردشگری

خوش آمدید!

تالار گفتگوی جواب اینجا محلی برای آگاهی، گفتگو و تبادل نظر میان کسب و کارهاست تا حرف ها گفته شود و ایده ها پرداخته شود. این تالار درباره بهترین محتوا و ایده های جدید گردشگری گفتگو می کند و آنها را به اشتراک می گذارد و پروفایل حرفه ای شما را ایجاد می کند.

1

امن ترین کشورها برای سفر کدام کشورها هستند؟

تصویر پروفایل
zanyar

امن ترین کشورها برای سفر کدام کشورها هستند؟ 

چه عواملی آن ها را به امن ترین کشورها برای سفر تبدیل می کند؟

تصویر پروفایل
انصراف
1 پاسخ
1
تصویر پروفایل
Naderario
بهترین پاسخ

کشور ترکیه هم برای سفر مناسب و امن هست.

من اطلاعات خیلی خوبی در سایت آریوهلدینگ بدست آوردم 

شما هم می تونید مطالعه بفرمایید. \آریوهلدینگ 


تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما

لطفاً یک پاسخ اساسی بدهید. اگر خواستید که در مورد سوال و یا پاسخ نظر بدهید، کافیست از ابزار نظردهی استفاده کنید. به خاطر داشته باشید که شما می توانید همیشه پاسخ های خود را اصلاح کنید - نیازی نیست یک سوال را دو بار پاسخ دهید. لطفاً رأی بدهید - این کار کمک می کند تا بهترین سوال و جوابها را انتخاب کنید!