0

روانشناسی

خوش آمدید! 

تالار گفتگوی جواب اینجا محلی برای آگاهی، گفتگو و تبادل نظر میان کسب و کارهاست تا حرف ها گفته شود و ایده ها پرداخته شود. این تالار درباره بهترین محتوا و ایده های جدید روانشناسی گفتگو می کند و آنها را به اشتراک می گذارد و پروفایل حرفه ای شما را ایجاد می کند.

1

چگونه مهارت‌های اجتماعی را در فرزندانمان تقويت كنيم؟

تصویر پروفایل
aysa

چگونه مهارت‌های اجتماعی را در فرزندانمان تقويت كنيم؟

 چگونه مهارت‌هاي اجتماعي را در فرزندانمان تقويت كنيم؟

تصویر پروفایل
انصراف
2 پاسخ ها
1
بهترین پاسخ

برای اینکه بیشتر بدانید مقاله "چگونه مهارت‌های اجتماعی را در فرزندانمان تقويت كنيم؟" را مطالعه کنید.


تصویر پروفایل
انصراف
0
بهترین پاسخ

قطعا تمام تغییرات از خانه خود انسان شروع میشود همین که با انجام مسئولیت های کوچک کودک به این نتیجه برسد که خانه متعلق به او همذمی شود در آینده در جمع های بزرگتر اجتماع قبول مسئولیت می کند.

تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما

لطفاً یک پاسخ اساسی بدهید. اگر خواستید که در مورد سوال و یا پاسخ نظر بدهید، کافیست از ابزار نظردهی استفاده کنید. به خاطر داشته باشید که شما می توانید همیشه پاسخ های خود را اصلاح کنید - نیازی نیست یک سوال را دو بار پاسخ دهید. لطفاً رأی بدهید - این کار کمک می کند تا بهترین سوال و جوابها را انتخاب کنید!