0

روانشناسی

خوش آمدید! 

تالار گفتگوی جواب اینجا محلی برای آگاهی، گفتگو و تبادل نظر میان کسب و کارهاست تا حرف ها گفته شود و ایده ها پرداخته شود. این تالار درباره بهترین محتوا و ایده های جدید روانشناسی گفتگو می کند و آنها را به اشتراک می گذارد و پروفایل حرفه ای شما را ایجاد می کند.

1

چرا فرزندان ما در میانه راه دست از تلاش برمی دارند؟

تصویر پروفایل
vankey68

چرا فرزندان ما در میانه راه دست از تلاش برمی دارند؟


تصویر پروفایل
انصراف
1 پاسخ
1
بهترین پاسخ

دلیل اینکه کودکان دست از تلاش بر می دارند ساده است. شما جزوه نوشتن و جزوه خواندن و امتحان دادن را تصور کنید. وقتی جزوه می نویسید با اینکه کار مثبتی میکنید اما باز هم استرس دارید چون میدانید نوشتن جزوه ناشی از شنیده های ناقصتان است و مرور بیش از حد جزوه حتی نمی تواند یک کلمه به دانشتان اضافه کند چون ماجرا از ریشه مشکل دارد.

شاید مسخره به نظر برسد اما من زمانی توانستم از مشروطی نجات پیدا کنم که سال آخر دانشگاه جزوه و جزوه نویسی را کنار گذاشتم و خودم همه درس ها را از روی کتاب خواندم.

خود من یک پسر و یک دختر دارم

همین که کودک خودش کتاب خودش را بخواند خودش لباس خودش را انتخاب کند و بپوشد و این که خودش گشنه شود و طلب غذا کند او را در سهل گیری های آینده زندگی آماده تر می کند.

من با این روش کودکان خودم را تربیت کردم و الان از اینکه هر دو فرزندم انسانهای راضی و هدفمندی هستند نهایت خشنودی را دارم

تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما

لطفاً یک پاسخ اساسی بدهید. اگر خواستید که در مورد سوال و یا پاسخ نظر بدهید، کافیست از ابزار نظردهی استفاده کنید. به خاطر داشته باشید که شما می توانید همیشه پاسخ های خود را اصلاح کنید - نیازی نیست یک سوال را دو بار پاسخ دهید. لطفاً رأی بدهید - این کار کمک می کند تا بهترین سوال و جوابها را انتخاب کنید!