0

اختراع

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

همکاری در تکمیل پرسشنامه

تصویر پروفایل
simiya
🌸سلام و احترام، فرهیخته گرانقدر 🌸
پرسش نامه الکترونیکی زیر مربوط به تدوین مدل کارآفرینی شهری در ایران؛ جهت انجام رساله دکتری می باشد.
  خواهشمند است دقایقی از وقت گرانبهای خود رابه منظور تکمیل این پرسشنامه اختصاص بفرمایید
از توجه شما بی نهایت سپاسگزارم  🙏🙏🙏🙏🙏
 
لینک پرسش نامه 👇👇👇👇👇👇


https://survey.porsline.ir/s/M6Gv7Xa


تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما

لطفاً یک پاسخ اساسی بدهید. اگر خواستید که در مورد سوال و یا پاسخ نظر بدهید، کافیست از ابزار نظردهی استفاده کنید. به خاطر داشته باشید که شما می توانید همیشه پاسخ های خود را اصلاح کنید - نیازی نیست یک سوال را دو بار پاسخ دهید. لطفاً رأی بدهید - این کار کمک می کند تا بهترین سوال و جوابها را انتخاب کنید!