0

حقوقی

خوش آمدید!

تالار گفتگوی جواب اینجا محلی برای آگاهی، گفتگو و تبادل نظر میان کسب و کارهاست تا حرف ها گفته شود و ایده ها پرداخته شود. این تالار درباره بهترین محتوا و ایده های جدید حقوقی گفتگو می کند و آنها را به اشتراک می گذارد و پروفایل حرفه ای شما را ایجاد می کند.

1

آيا برنده شدن در فراخوان ( مزايده ) به معني مالكيت برنده فراخوان ( مزايده ) مي باشد ؟

 آيا برنده شدن در فراخوان ( مزايده ) به معني مالكيت برنده فراخوان ( مزايده ) مي باشد ؟

تصویر پروفایل
انصراف
1 پاسخ
1
تصویر پروفایل
aysa
بهترین پاسخ

خير برنده شدن در فراخوان ( مزايده )، هيچ گونه مالكيتي براي وي ايجاد نخواهد كرد و برنده فراخوان بايد نسبت به انجام برخي اقدامات (منجمله پرداخت قسمتي از مبلغ موضوع فراخوان) طبق نظر و ابلاغ شركت عمران به برنده مزبور، مبادرت نمايد.


تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما

لطفاً یک پاسخ اساسی بدهید. اگر خواستید که در مورد سوال و یا پاسخ نظر بدهید، کافیست از ابزار نظردهی استفاده کنید. به خاطر داشته باشید که شما می توانید همیشه پاسخ های خود را اصلاح کنید - نیازی نیست یک سوال را دو بار پاسخ دهید. لطفاً رأی بدهید - این کار کمک می کند تا بهترین سوال و جوابها را انتخاب کنید!