0

حقوقی

خوش آمدید!

تالار گفتگوی جواب اینجا محلی برای آگاهی، گفتگو و تبادل نظر میان کسب و کارهاست تا حرف ها گفته شود و ایده ها پرداخته شود. این تالار درباره بهترین محتوا و ایده های جدید حقوقی گفتگو می کند و آنها را به اشتراک می گذارد و پروفایل حرفه ای شما را ایجاد می کند.

0

سرقفلی چیست و تفاوت آن را با حق کسب ذکر کنید؟

تعریف سرقفلی به بیان ساده

سرقفلی به معنای آن است که صاحب ملک باید در ابتدای مدت اجاره مبلغی را به عنوان سرقفلی از مستاجربگیرد، در پایان مدت اجاره صاحب ملک باید مبلغی را که به عنوان سرقفلی دریافت کرده طبق روز محاسبه و به مستاجر برگرداند. سرقفلی تفاوت هایی با حق کسب دارد.

نکته ای که در اینجا باید بدان توجه کرد این است که سرقفلی را با ودیعه که همان پول پیش است اشتباه نگیرید.

از سال ۱۳۷۶ به بعد عنوان حق کسب به سرقفلی تغییر یافت و قانون گذار از این پس اصطلاح سرقفلی را وارد قانون کرد که شرایط و ضوابط مختلفی با حق کسبه و پیشه دارد.

نکاتی که در مورد قوانین مربوط به سرقفلی وجود دارد

۱٫با پایان یافتن مدت اجازه مستأجر باید ملک را تخلیه نماید مگر اینکه مجدداً قرارداد اجاره را انعقاد نمایند در صورتی که در قوانین مربوط به حق کسب یا پیشه پس از پایان مدت اجاره مستأجر میتوانست در ملک اجاره ای به تصرف خود ادامه دهد  ومالک نمیتوانست به جز در موارد محدودی حکم تخلیه ملک را بگیرد.

۲٫حق سرقفلی به صورت اجبار ایجاد نخواهد شد بلکه باید با توافق مالک و مستأجر ایجاد شود در غیر اینصورت در زمان تخلیه مستأجر نمیتواند مدعی حق سرقفلی شود.

توافق میان مالک و مستأجر به سه شکل میتواند انجام شود

الف:اجاره مکانی که کاربری تجاری دارد:مالک میتواند در زمان انعقاد قرارداد اجاره مبلغی را تحت عنوان سرقفلی از مستأجر بگیرد. پس برای بستن این قرارداد باید به چند نکته توجه کرد:اول اینکه باید مکان حتما تجاری باشد و دوم اینکه عنوان اجاره باید در قراردادی که منعقد میشود وجود داشته باشد و سوم اینکه مبلغی که مالک داده میشود باید حتما تحت عنوان سرقفلی داده شود و نه هیچ عنوان دیگری مثل ودیعه و…..

ب:مستاجر باید در زمان انعقاد قرارداد قید نماید که صاحب ملک حق ندارد ملک تجاری خود را به شخص دیگری اجاره دهد و هر سال با اجاره متعارف به مستأجر فعلی واگذار کند.

ج:تا زمانی که ملک تجاری در تصرف مستأجر است مالک حق ندارد اجاره بها را افزایش دهد و یا اینکه درخواست تخلیه را بدهد در غیر اینصورت مستأجر میتواند مبلغی را تحت عنوان جبران حق سرقفلی در برابر تخلیه ملک از صاحب ملک بگیرد.

تعریف حق کسب یا پیشه

حق کسب یا پیشه یا تجارت بدان معناست که در صورت پایان مهلت قرارداد اجاره مستأجر باز هم میتواند در ملک تجاری تصرف داشته باشد و مالک نمیتواند به واسطه دلایل شخصی از مستأجر درخوست تخلیه داشته باشد و در غیر اینصورت مستأجر میتواند به دلیل تخلیه ملک مبلغی را تحت عنوان حق کسب یا پیشه و یا تجارت از صاحب ملک دریافت نماید.

قانون تنها با وجود شرایط زیر تخلیه ملک تجاری را از جانب مالک میپذیرد:

در صورتی که مالک بخواهد ملک تجاری را بازساری کند و یا اینکه تصمیم تخریب ملک را داشته باشد

در صورتی که مالک ملک خود را برای کسب یا پیشه خود نیاز داشته باشد

اگر مالک بخواهد از ملک به عنوان محل سکونت خودش و یا خویشاوندان نزدیکش استفاده نماید

با وجود این شرایط قانون گذار با حکم تخلیه مستأجر نسبت به ملک تجاری موافقت خواهد کرد اما مالک باید کل مبلغ حق کسب یا پیشه را به مستأجر پرداخت نماید.

نکته ای که باید بدان توجه داشت این است که اجباری برای انعقاد قرارداد کتبی با عنوان اجاره نیست بلکه در صورتی که احراز شود که هدف طرفین اجاره بوده است باز هم حق کسب یا پیشه ایجاد میشود.

در صورت تخلف از جانب مستأجر مالک حق دارد که مبلغ حق کسب یا پیشه را رداخت نکند و یا نیمی از آن را پرداخت کند و مستأجر را مجبور به تخلیه ملک کند.

سرقفلی و تفاوت آن با حق کسب چیست

تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما

لطفاً یک پاسخ اساسی بدهید. اگر خواستید که در مورد سوال و یا پاسخ نظر بدهید، کافیست از ابزار نظردهی استفاده کنید. به خاطر داشته باشید که شما می توانید همیشه پاسخ های خود را اصلاح کنید - نیازی نیست یک سوال را دو بار پاسخ دهید. لطفاً رأی بدهید - این کار کمک می کند تا بهترین سوال و جوابها را انتخاب کنید!