0

حقوقی

خوش آمدید!

تالار گفتگوی جواب اینجا محلی برای آگاهی، گفتگو و تبادل نظر میان کسب و کارهاست تا حرف ها گفته شود و ایده ها پرداخته شود. این تالار درباره بهترین محتوا و ایده های جدید حقوقی گفتگو می کند و آنها را به اشتراک می گذارد و پروفایل حرفه ای شما را ایجاد می کند.

0

آیا می توان در قبال اجاره ملک غیرتجاری سرقفلی گرفت؟

تاریخچه سرقفلی

توسعه و مورد پذیرش قرار گرفتن مالکیت های از تغییرات اساسی و بزرگ نظام های اقتصادی و حقوقی دنیا می باشد. در گذشته دور، مالکیت را فقط  منحصر به مادیات می دانستند و مالکیت فکری و معنوی قابل تعریف نبود ولی به مرور زمان و با پیشرفت دانش بشر، مفاهیمی از قبیل مالکیت فکر و مالکیت معنوی ایجاد شدند. حق سرقفلی تاجر یکی از مالکیت های غیر مادی می باشد که در قرن اخیر در زندگی اقتصادی مردم  به وجود آمده است و باعث شده که قانون گذاران در این مورد قوانینی وضع کنند.

در برخی کشورها قوانین مربوط به سرقفلی را در قوانین تجاری خود گنجانده اند و برخی دیگر در حقوق مدنی. در ایران نیز پس از پیدایش این پدیده در بازارهای ایران، برای اولین بار قانونگذار قوانینی که به موضوع سرقفلی می پرداخت در مجموعه قانون روابط مالک و مستاجر سال ۱۳۳۹ قرار داد به این صورت سرقفلی یک حق قانونی بر شمرده شد.

تعریف سرقفلی

سرقفلی حقی است که باعث میگردد مستاجر در اجاره کردن محل کسب و یا تجارت خود نسبت به دیگران اولویت داشته باشد. و نیز برای مستاجر این حق را ایجاد می کند که می تواند مغازه را به مستاجر دست دومی اجاره دهد.  برای اینکه مستاجر دارای حق سرقفلی باشد، مبلغی را به عنوان سرقفلی هنگام اجاره نمودن مغازه یا محل کسب به موجر پرداخت می نماید. تعیین مقدار سرقفلی به صورت توافقی بین موجر و مستاجر و  همچنین در نظر گرفتن عرف و نرخ بازار می باشد. هر چقدر که مقدار سرقفلی بیشتر باشد، مقدار کرایه را کمتر در نظر می گیرند. برخلاف رهن که در آن پس از اتمام قرارداد بین موجر و مستاجر، موجر مبلغ رهن را به مستاجر پس می دهد، در مورد سرقفلی چنین نیست و مبلغی که بعنوان سرقفلی به موجر پرداخت شده است، از آن موجر است.

حق سرقفلی در قانون

در قوانین مربوط به روابط موجر و مستاجر و برخی لوایح قانونی به جای کلمه ی مرسوم و رایج سرقفلی ، عبارت حق کسب یا حق پیشه یا حق تجارت به کار رفته است. بر اساس بند۱ در ماده ۲ قانون تجارت،شخص کاسب در واقع تاجر محسوب می گردد. در مباحث حقوقی کنونی، ملاک تاجر بودن اشخاص، میزان سرمایه، داشتن کارت بازرگانی و … نمی باشد و حتی در صورتی که سرمایه چندانی نداشته باشد و یا محل کسب مشخصی نداشته باشد نیز تاجر محسوب می شود. همچنین در مواردی که  در قوانین و لوایح از عبارت حق پیشه استفاده شده است، هدف این بوده که همه پیشه وران از لحاظ قوانین اجاره و سرقفلی جزو بازرگانان به شمار بیایند.

وجود یا عدم وجود سرقفلی در اجاره ملک تجاری و غیر تجاری

با توجه به مفهوم سرقفلی و دلیل وجودی سرقفلی می توان به این نتیجه رسید که فقط در مواردی که ملک حالت تجاری داشته باشد، وجود خواهد داشت و وجود سرقفلی در قبال اجاره ملک غیر تجاری بی معنی است و چنین چیزی وجود ندارد. همچنین در مورد املاک تجاری وجود سر قفلی اجباری نمی باشد و اگر موجر و مستاجر در مورد وجود سرقفلی توافق کنند، آن گاه سرقفلی موجودیت پیدا می کند.


تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما

لطفاً یک پاسخ اساسی بدهید. اگر خواستید که در مورد سوال و یا پاسخ نظر بدهید، کافیست از ابزار نظردهی استفاده کنید. به خاطر داشته باشید که شما می توانید همیشه پاسخ های خود را اصلاح کنید - نیازی نیست یک سوال را دو بار پاسخ دهید. لطفاً رأی بدهید - این کار کمک می کند تا بهترین سوال و جوابها را انتخاب کنید!