0

حقوقی

خوش آمدید!

تالار گفتگوی جواب اینجا محلی برای آگاهی، گفتگو و تبادل نظر میان کسب و کارهاست تا حرف ها گفته شود و ایده ها پرداخته شود. این تالار درباره بهترین محتوا و ایده های جدید حقوقی گفتگو می کند و آنها را به اشتراک می گذارد و پروفایل حرفه ای شما را ایجاد می کند.

0

انتقال سرقفلی به چه صورت است؟

انتقال سرقفلی به چه صورت است؟

انتقال سرقفلی

امروزه واژه سرقفلی به اصطلاحی آشنا در بین کسبه و بازاریان تبدیل شده است. به صورتی که در موارد بسیاری، سرقفلی ملک تجاری ارزشی بیش از بهای ملک دارد. همچنین اختیاراتی که خرید سرقفلی به مالک سرقفلی می بخشد، نیز همواره مورد بحث بوده و باید تمامی اختیارات و شرایط در قراردادهای اجاره ذکر شود. عدم آگاهی از شرایط انتقال سرقفلی حتی می تواند منجر به انتقال غیرقانونی آن و اسقاط حق سرقفلی از خریدار شود. انتقال سرقفلی به حالات مختلفی می تواند انجام شود که خریدار باید از آنها آگاهی داشته و تصمیمات خود را مبنی بر انتقال سرقفلی و اجاره ملک سرقفلی به اطلاع مالک مغازه برساند.

انواع حالات انتقال سرقفلی

انتقال سرقفلی به سه صورت می تواند انجام شود:

انتقال اختیاری: انتقال حق سرقفلی به صورت اختیاری و با رضایت مالک سرقفلی به وسیله سند عادی یا سند رسمی را انتقال اختیاری سرقفلی ملک می نامند.

انتقال قهری: انتقال حق سرقفلی به صورت قهری در اثر فوت مالک سرقفلی به ورثه را انتقال قهری سرقفلی می گویند.

انتقال قضایی: در صورتی سرقفلی با حکم مراجع قضایی به فرد دیگری منتقل شود، به آن انتقال قضاییسرقفلی می گویند.

انتقال سرقفلی با سند عادی

در مواردی که سند سرقفلی، عادی بوده و در آن به حق انتقال به غیر اشاره شده باشد، مالک سرقفلی می تواند به انتقال سند سرقفلی توسط سند رسمی اقدام نماید. این بدان معنی است که انتقال سند سرقفلی ولو با وجود حق انتقال به غیر نیز با سند عادی امکان پذیر نیست. البته در این حالت نیز هماهنگی با مالک ملک شایسته است.

انتقال سرقفلی با سند رسمی

درصورتی که سند سرقفلی رسمی باشد و مالک سرقفلی حق انتقال به غیر را با توجه به قرارداد داشته باشد، می تواند انتقال سند سرقفلی را به صورت سند رسمی به فرد جدید انجام دهد. در این مورد نیز حتی با وجود داشتن حق انتقال به غیر، امکان انتقال سرقفلی توسط سند عادی وجود ندارد.

انتقال سرقفلی بدون داشتن حق انتقال به غیر

انتقال غیر قانونی سرقفلی سبب استقاط حق سرقفلی از مالک سرقفلی می شود. در واقع انتقال حق سرقفلی بدون داشتن اجازه آن، تخلف محسوب شده و می تواند مورد دعوای مالک قرار گیرد. به سبب این دعوی، نصف حق کسب و پیشه یا حق سرقفلی کاسته می شود. نصف دیگر حق سرقفلی نیز به قیمت روز به مستأجر پرداخت می شود.

انتقال حق سرقفلی بدون داشتن حق انتقال و رضایت مالک

در مواردی که طبق سند سرقفلی و قرارداد خرید سرقفلی و اجاره ملک تجاری، حق انتقال به غیر برای سرقفلی ذکر نشده باشد و مالک ملک نیز رضایتی به انتقال سرقفلی نداشته باشد و خود نیز اقدامی جهت خرید سرقفلی به عمل نیاورد، مالک سرقفلی می تواند از دادگاه تقاضای صدور مجوز انتقال سرقفلی را نماید.

همچنین در صورت اینکه مالک در دسترس نباشد، مالک مجهول المکان اعلام می شود و دادگاه به طرفیت مالک اقدام به ارائه مجوز سند سرقفلی می نماید.

در مورد انتقال حق سرقفلی از کلیه وراث به یکی از ورثه، با وجود اینکه ورثه، شخص غیر محسوب نمی شوند اما برخی حقوقدانان پیشنهاد می کنند در این زمینه از دادگاه مجوز دریافت گردد.

در صورت بروز مشکل در زمینه انتقال سرقفلی می توانید از مشاوره حقوقی وکیل ملکی مورد اطمینان خود در موسسه حقوقی پندار از طریق ارسال فرم درخواست مشاوره یا تماس تلفنی بهره مند شوید.

انتقال سرقفلی

منبع:پندار

تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما

لطفاً یک پاسخ اساسی بدهید. اگر خواستید که در مورد سوال و یا پاسخ نظر بدهید، کافیست از ابزار نظردهی استفاده کنید. به خاطر داشته باشید که شما می توانید همیشه پاسخ های خود را اصلاح کنید - نیازی نیست یک سوال را دو بار پاسخ دهید. لطفاً رأی بدهید - این کار کمک می کند تا بهترین سوال و جوابها را انتخاب کنید!