0

آخرین عیادت رهبری از آیت الله هاشمی شاهرودی

اجتماعی / خبری

212 مشاهده
0 تعداد لایک ها
0 0
خبرگزاری مهر؛ ویدئویی از آخرین عیادت مقام معظم رهبری از آیت الله هاشمی شاهرودی را منتشر کرد.

به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

به اشتراک گذاری لینک

از لینک دائمی برای به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی استفاده کنید

خبرگزاری مهر؛ ویدئویی از آخرین عیادت مقام معظم رهبری از آیت الله هاشمی شاهرودی را منتشر کرد.

مشاهده

  • 212 مجموع مشاهدات
  • 212 مشاهدات وب سایت

عملیات

  • 0 به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
  • 0 لایک ها
  • 0 دیس لایک ها
  • 0 نظرات

تعداد اشتراک

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+