0

تولید انرژی مجانی با استفاده از یک آهنربا و پنکه

100 مشاهده
0 تعداد لایک ها
0 0
با استفاده از انرژی معناطیسی یک آهنربای دایره ای و سیم پیچ میتوان انرژی الکتریکی مجانی تولید کرد.

به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

به اشتراک گذاری لینک

از لینک دائمی برای به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی استفاده کنید

با استفاده از انرژی معناطیسی یک آهنربای دایره ای و سیم پیچ میتوان انرژی الکتریکی مجانی تولید کرد. سایت دوادرمون: https://davadarmon.ir

مشاهده

  • 100 مجموع مشاهدات
  • 100 مشاهدات وب سایت

عملیات

  • 0 به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
  • 0 لایک ها
  • 0 دیس لایک ها
  • 0 نظرات

تعداد اشتراک

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+