0

فجر ۳۸ | باران کوثری در نشست خبری عامه پسند: بیرقی مجبورت می‌کند متفاوت باشی!

تفریح و سرگرمی / فیلم

90 مشاهده
0 تعداد لایک ها
0 0
گزارش ویدئویی آرت‌تاکس از نشست خبری عامه پسند با حضور باران کوثری، هوتن شکیبا، سهیل بیرقی، کریستف رضاعی و دیگر عوامل

به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

به اشتراک گذاری لینک

از لینک دائمی برای به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی استفاده کنید

گزارش ویدئویی آرت‌تاکس از نشست خبری عامه پسند با حضور باران کوثری، هوتن شکیبا، سهیل بیرقی، کریستف رضاعی و دیگر عوامل

مشاهده

  • 90 مجموع مشاهدات
  • 90 مشاهدات وب سایت

عملیات

  • 0 به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
  • 0 لایک ها
  • 0 دیس لایک ها
  • 0 نظرات

تعداد اشتراک

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+